Önemli Duyuru

25 ARALIK 2021 TARİHİNDE YAPILAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTIMIZDA “TOKİ KATILIM BEDELİ”NİN M2’Sİ 250 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR. ÜYELERİMİZLE KESİN TALEP İMZALAMAK İÇİN TÜM ORTAKLARIMIZIN KOOPERATİF İDARE MERKEZİNE GELMELERİ VE ÖDENECEK “TOKİ KATILIM BEDELİ” TUTARININI İLGİLİ BANKAYA ÖDEYEREK, ÖDENEN EVRAKI KOOPERATİF İDARE MERKEZİNE TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR. BU ÇALIŞMA 05 OCAK 2022 TARİHİNDE BAŞLATILACAK, 31 OCAK 2022 TARİHİNDE SON BULACAKTIR.
TÜM ORTAKLARIMIZA ÖNEMLE DUYURULUR…

DUYURU

25 Aralık 2021 Cumartesi günü yaptığımız 2019 ve 2020 yılları S.S.Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi Mali Genel Kurul toplantımızda “Ortak Aidatı” aylık 400 TL olarak devam etmesi yönünde üyelerimiz oy birliğiyle kabul etmiştir.

Ayrıca; TOKİ ile S.S.Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi arasında protokol imzalanmış olup, TOKİ’ye ödenecek ‘TOKİ Katılım Payı’ işlemleri başlatılmıştır. Bu konuda önümüzdeki günlerde siz değerli ortaklarımıza çağrı yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU

Yeni Sanayi sitesinde sona gelindi. Ata Sanayi Sitesi ve TOKİ arasında imzalar atıldı

PROTOKOL İMZALANDI

HABER MERKEZİ

Muğla Küçük Sanayi Sitesinin Menteşe’nin Akkaya Mahallesine yapılması ile ilgili S.S. Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi Yönetimi ile TOKİ arasında protokol imzalandı.  

2016 yılında bir avuç insanın, hayalini kurarak yola çıktığı Küçük Sanayi sitesinin Menteşe ilçesindeki Akkaya Mahallesine yapılması ile ilgili S.S Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulunun uzun uğraşları sonucunda somut adım nihayet atıldı.

S.S Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Çay, “ Muğla Ticaret ve Sanayi Odası aracılığıyla başladığımız yeni Sanayi Sitesinin kurulmasına ilişkin artık sona gelindi. Menteşe ilçemizdeki Akkaya Mahallesi içerisindeki çoğunluğu hazine arazisi olan 154 hektarlık alanla ilgili 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Uygulama İmar Planı 2018 yılı sonunda kesinleşmişti. Ancak gerek 1/5000 ve gerekse 1/1000 Ölçekli planlarımız dahilinde şahıslara ait olan araziler için başlatılan 3194 Sayılı kanununun 18’nci madde uygulamasının altlığı olan çalışmalar Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılmış ve Muğla Büyük Şehir Belediye Başkanlığınca 18’nci madde uygulaması hızlı bir şekilde yapıldı. İnşaat alanına tabela dikildi. TOKİ tarafından tarafımıza taslak bir protokol gönderildi. Kooperatifimizin belirlediği Uzman arkadaşlarımız protokol üzerinde çalışma yürüttü. Üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda protokolde değişiklikler istedik. Nihayet 2021 yılının son haftasında Ankara’ya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığına çağrıldık ve protokolümüzü imzaladık. Yapılan protokolün detaylarını önümüzdeki günlerde üyelerimizle paylaşacağız. Sanayi Sitesinin temeli 2022 yılının ilk altı aylık döneminde atılmasını bekliyoruz. ”

TEŞEKKÜR

S.S Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Çay, “Bu projenin hayata geçmesinde bizleri her konuda destekleyen seçilmiş ve atanmış tüm bürokratlarımıza, Muğla için çok önemli bir projenin hayata geçmesinde bizleri her seferinde güler yüzüyle karşılayan TOKİ Başkanı Ömer Bulut’a ve Devletimize ayrıca teşekkürü bir borç biliyorum.” 

MALİ GENEL KURUL YAPILDI

S.S Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesinin pandemi nedeniyle yapılamayan Mali Genel Kurulu MUTSO toplantı salonunda hafta sonu gerçekleşti. 2019-2020 yılı Mali Genel Kurul toplantısında divan başkanlığını Dursun Ceylan yaparken, Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Çay görev süresince yaptığı çalışmaları üyelerine aktardı. Üye aidatlarının aynı şekilde kalması oy birliğiyle kabul edildi.

Mali Genel Kurul yapıldı

S.S Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesinin Mali Genel Kurulu MUTSO toplantı salonunda gerçekleşti. Pandemi nedeniyle yapılamayan 2019-2020 yılı Mali Genel Kurul toplantısı Dursun Ceylan’ın Divan Başkanlığında gerçekleşirken, Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Çay görev süresi boyunca yaptığı çalışmaları üyelerine aktardı. Üye aidatlarının aynı şekilde kalması oy birliğiyle kabul edildi.

Önemli Bilgilendirme

YEREL ANLAMDA YAPACAĞIMIZ TÜM İŞLEMLER TAMAMLANMIŞTIR.
154 Hektarlık alandaki Küçük Sanayi Sitesi hudutları içerisinde Şahıs arazileriyle ilgili olarak Menteşe Belediye Başkanlığı 3194 Sayılı İmar kanununun 18’nci Madde çalışmalarını tamamlamış, Planlama Müdürlüğünce gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra yapılan uygulama; 11 Mayıs 2021 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Bu bağlamda yerel anlamda yapacağımız tüm işlemler tamamlanmıştır.
Ancak, Kooperatife aidat borcu bulunan ortaklarımızın “Aidat Borçlarının Tamamını” 30 Mayıs 2021 tarihine kadar ödemeleri  gerekmektedir.
Tüm Ortaklarımızın aidat anlamında yükümlülüklerini yerine getirmeleri hususu kanuni bir zorunluluk olduğu bilinciyle, gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda Yönetim Kurulumuzun görüşü hakimdir.
Saygılarımızla

Kooperatiflerin Olağan Genel Kurullarının Ertelenmesine İlişkin Bilgilendirme

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!

Kooperatiflerin Olağan Genel Kurullarının Ertelenmesine İlişkin Bilgilendirmedir.

Bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, 01/03/2021 tarihinde ‘yeni kontrollü normalleşme süreci’ne dair temel usul ve esaslar açıklanmıştır. Söz konusu açıklamalara istinaden İçişleri Bakanlığı’nca 02/03/2021 tarihinde yayınlanan genelgede kooperatif genel kurullarının toplanmasına ilişkin düzenlenmelere de yer verilmiştir. Son olarak Ticaret Bakanlığı yetki alanında bulunan kooperatiflerin genel kurul toplantıları hakkında Bakanlık Makamının 11/03/2021 tarihli Onayı alınmıştır. Bu çerçevede kooperatif genel kurul toplantılarının 7244 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin 1’nci fıkrasının (d) bendi uyarınca 30/04/2021 sonrasına ertelenmesi, ertelenen genel kurul toplantılarının bu tarihten itibaren 3 ay içerisinde (31/07/2021 tarihine kadar) yapılması ve mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam etmesi istenmiştir. Ayrıca olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarının hangi koşullarda ve nasıl yapılacağı belirlenmiş; Sağlık ve İçişleri Bakanlığının belirlediği kurallara uymak şartıyla sorumluluk yönetim kurulunda veya çağrıyı yapan organda olmak üzere, ilin toplantı tarihinde “çok yüksek riskli” grupta yer almaması ve toplantıyla ilgili İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun izin vermesi halinde olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılabileceği düzenlenmiştir.
Buna göre, kooperatif ortakları için Covid 19 sebebiyle oluşan riski en aza indirmek ve ortaya çıkabilecek zararların önüne geçebilmek amacıyla kooperatiflerin 2019 olağan genel kurul toplantılarının 30/04/2021 tarihine kadar yapılması zorunluluğu 31/07/2021 tarihine ertelenmiştir. Ayrıca 2020 olağan genel kurul toplantılarını 30/06/2021 tarihine kadar yapma zorunluluğu bulunan kooperatiflerin de bu zorunluluğu 31/07/2021 tarihine ertelenmiş bulunmaktadır. Böylece kooperatifler 2019 ve 2020 yılı olağan genel kurul toplantılarını sorumluluk yönetim kurulunda veya çağrıyı yapan organda olmak üzere 31/07/2021 tarihine ister birleştirerek isterse ayrı ayrı yapabileceklerdir. Ancak toplantıların yapılabilmesi için, İl Hıfzıssıhha Kurulunun izin vermesi, Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarının belirlediği kurallara uyulması ve ilin toplantı tarihinde “çok yüksek riskli” grupta yer almaması gerekmektedir. Bu nedenle söz konusu genel kurul toplantısı ile ilgili Muğla’nın ‘çok riskli il’ statüsünden çıkması beklenilmektedir. Üyelerimizin dikkatine…

Başkan Çay, “Projenin son şekli verildi”

Menteşe İlçesi Akkaya Mahallesi sınırı içinde geçtiğimiz günlerde askıya çıkan “Küçük Sanayi Sitesi Alanı”nın 1/1000’lik revize uygulama imar planı askıdan indi. Proje ile ilgili hiç bir itirazın olmadığını söyleyen
S.S. Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Ayhan Çay, “ Üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda projemiz son şeklini aldı. Projemiz hakkında üyelerimiz isterlerse kooperatif binamızda inceleyebilirler. Ankara’daki TOKİ ile görüşme için randevu talebinde bulunduk. Emeği geçen herkese S.S. Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi yönetimi olarak teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Çay, “Projenin son şekli verildi”
Menteşe İlçesi Akkaya Mahallesi sınırı içinde geçtiğimiz günlerde askıya çıkan “Küçük Sanayi Sitesi Alanı”nın 1/1000’lik revize uygulama imar planı askıdan indi. Proje ile ilgili hiç bir itirazın olmadığını söyleyen
S.S. Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Ayhan Çay, “ Üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda projemiz son şeklini aldı. Projemiz hakkında üyelerimiz isterlerse kooperatif binamızda inceleyebilirler. Ankara’daki TOKİ ile görüşme için randevu talebinde bulunduk. Emeği geçen herkese S.S. Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi yönetimi olarak teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Çay, “Artık sona gelindi”

Menteşe İlçesi Akkaya Mahallesi sınırı içindeki “Küçük Sanayi Sitesi Alanı”nın 1/1000’lik revize uygulama imar planı, Menteşe Belediyesi tarafından askıya çıkarıldı.
3194 sayılı İmar Kanununda yapılan değişiklik gereği, S.S. Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif yönetimi imar planı üzerinde bazı değişikliklerin yapılmasını istedi. Bunun üzerine revize imar planında değişikliğe gidildi.
Geçtiğimiz hafta askıya çıkarılan plana göre, Küçük Sanayi Sitesi Alanının bulunduğu yere çevre yolu eklendi, sanayi içi yol planlamaları revize edildi ve kullanım bölgelerinin de yerleri değiştirildi.
S.S.Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Çay, “ Artık Sanayi sitemizin imar planıyla ilgili çalışmalarda sona gelindiği müjdesini verebilirim. Üyelerimizden gelen istekler doğrultusunda, imar planı üzerinde bazı değişiklikler yapılmasını istedik. Bu değişikler uygun görüldü ve revize imar planı geçtiğimiz hafta askıya çıkarıldı. 1 aylık askı sürecinin bitmesinin ardından Ankara’daki TOKİ ile görüşmelerimizi hızlandıracağız. Emeği geçen herkese S.S. Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi yönetimi olarak teşekkür ediyorum” dedi.