Önemli Bilgilendirme

YEREL ANLAMDA YAPACAĞIMIZ TÜM İŞLEMLER TAMAMLANMIŞTIR.
154 Hektarlık alandaki Küçük Sanayi Sitesi hudutları içerisinde Şahıs arazileriyle ilgili olarak Menteşe Belediye Başkanlığı 3194 Sayılı İmar kanununun 18’nci Madde çalışmalarını tamamlamış, Planlama Müdürlüğünce gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra yapılan uygulama; 11 Mayıs 2021 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Bu bağlamda yerel anlamda yapacağımız tüm işlemler tamamlanmıştır.
Ancak, Kooperatife aidat borcu bulunan ortaklarımızın “Aidat Borçlarının Tamamını” 30 Mayıs 2021 tarihine kadar ödemeleri  gerekmektedir.
Tüm Ortaklarımızın aidat anlamında yükümlülüklerini yerine getirmeleri hususu kanuni bir zorunluluk olduğu bilinciyle, gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda Yönetim Kurulumuzun görüşü hakimdir.
Saygılarımızla

Kooperatiflerin Olağan Genel Kurullarının Ertelenmesine İlişkin Bilgilendirme

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!

Kooperatiflerin Olağan Genel Kurullarının Ertelenmesine İlişkin Bilgilendirmedir.

Bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, 01/03/2021 tarihinde ‘yeni kontrollü normalleşme süreci’ne dair temel usul ve esaslar açıklanmıştır. Söz konusu açıklamalara istinaden İçişleri Bakanlığı’nca 02/03/2021 tarihinde yayınlanan genelgede kooperatif genel kurullarının toplanmasına ilişkin düzenlenmelere de yer verilmiştir. Son olarak Ticaret Bakanlığı yetki alanında bulunan kooperatiflerin genel kurul toplantıları hakkında Bakanlık Makamının 11/03/2021 tarihli Onayı alınmıştır. Bu çerçevede kooperatif genel kurul toplantılarının 7244 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin 1’nci fıkrasının (d) bendi uyarınca 30/04/2021 sonrasına ertelenmesi, ertelenen genel kurul toplantılarının bu tarihten itibaren 3 ay içerisinde (31/07/2021 tarihine kadar) yapılması ve mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam etmesi istenmiştir. Ayrıca olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarının hangi koşullarda ve nasıl yapılacağı belirlenmiş; Sağlık ve İçişleri Bakanlığının belirlediği kurallara uymak şartıyla sorumluluk yönetim kurulunda veya çağrıyı yapan organda olmak üzere, ilin toplantı tarihinde “çok yüksek riskli” grupta yer almaması ve toplantıyla ilgili İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun izin vermesi halinde olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılabileceği düzenlenmiştir.
Buna göre, kooperatif ortakları için Covid 19 sebebiyle oluşan riski en aza indirmek ve ortaya çıkabilecek zararların önüne geçebilmek amacıyla kooperatiflerin 2019 olağan genel kurul toplantılarının 30/04/2021 tarihine kadar yapılması zorunluluğu 31/07/2021 tarihine ertelenmiştir. Ayrıca 2020 olağan genel kurul toplantılarını 30/06/2021 tarihine kadar yapma zorunluluğu bulunan kooperatiflerin de bu zorunluluğu 31/07/2021 tarihine ertelenmiş bulunmaktadır. Böylece kooperatifler 2019 ve 2020 yılı olağan genel kurul toplantılarını sorumluluk yönetim kurulunda veya çağrıyı yapan organda olmak üzere 31/07/2021 tarihine ister birleştirerek isterse ayrı ayrı yapabileceklerdir. Ancak toplantıların yapılabilmesi için, İl Hıfzıssıhha Kurulunun izin vermesi, Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarının belirlediği kurallara uyulması ve ilin toplantı tarihinde “çok yüksek riskli” grupta yer almaması gerekmektedir. Bu nedenle söz konusu genel kurul toplantısı ile ilgili Muğla’nın ‘çok riskli il’ statüsünden çıkması beklenilmektedir. Üyelerimizin dikkatine…

Başkan Çay, “Projenin son şekli verildi”

Menteşe İlçesi Akkaya Mahallesi sınırı içinde geçtiğimiz günlerde askıya çıkan “Küçük Sanayi Sitesi Alanı”nın 1/1000’lik revize uygulama imar planı askıdan indi. Proje ile ilgili hiç bir itirazın olmadığını söyleyen
S.S. Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Ayhan Çay, “ Üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda projemiz son şeklini aldı. Projemiz hakkında üyelerimiz isterlerse kooperatif binamızda inceleyebilirler. Ankara’daki TOKİ ile görüşme için randevu talebinde bulunduk. Emeği geçen herkese S.S. Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi yönetimi olarak teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Çay, “Projenin son şekli verildi”
Menteşe İlçesi Akkaya Mahallesi sınırı içinde geçtiğimiz günlerde askıya çıkan “Küçük Sanayi Sitesi Alanı”nın 1/1000’lik revize uygulama imar planı askıdan indi. Proje ile ilgili hiç bir itirazın olmadığını söyleyen
S.S. Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Ayhan Çay, “ Üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda projemiz son şeklini aldı. Projemiz hakkında üyelerimiz isterlerse kooperatif binamızda inceleyebilirler. Ankara’daki TOKİ ile görüşme için randevu talebinde bulunduk. Emeği geçen herkese S.S. Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi yönetimi olarak teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Çay, “Artık sona gelindi”

Menteşe İlçesi Akkaya Mahallesi sınırı içindeki “Küçük Sanayi Sitesi Alanı”nın 1/1000’lik revize uygulama imar planı, Menteşe Belediyesi tarafından askıya çıkarıldı.
3194 sayılı İmar Kanununda yapılan değişiklik gereği, S.S. Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif yönetimi imar planı üzerinde bazı değişikliklerin yapılmasını istedi. Bunun üzerine revize imar planında değişikliğe gidildi.
Geçtiğimiz hafta askıya çıkarılan plana göre, Küçük Sanayi Sitesi Alanının bulunduğu yere çevre yolu eklendi, sanayi içi yol planlamaları revize edildi ve kullanım bölgelerinin de yerleri değiştirildi.
S.S.Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Çay, “ Artık Sanayi sitemizin imar planıyla ilgili çalışmalarda sona gelindiği müjdesini verebilirim. Üyelerimizden gelen istekler doğrultusunda, imar planı üzerinde bazı değişiklikler yapılmasını istedik. Bu değişikler uygun görüldü ve revize imar planı geçtiğimiz hafta askıya çıkarıldı. 1 aylık askı sürecinin bitmesinin ardından Ankara’daki TOKİ ile görüşmelerimizi hızlandıracağız. Emeği geçen herkese S.S. Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi yönetimi olarak teşekkür ediyorum” dedi.

DRT TV Yayını

S.S Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak uyduda yayın yapan ve kısa sürede Muğla’da da yayın hayatına başlayan DRT TV’ye konuk olduk. Akkaya Mahallesine yapılacak Sanayi sitemiz ile ilgili son gelişmeleri konuştuk.
Bize bu imkanı sağlayan DRT TV’ye teşekkür ediyoruz.

Sanayi Sitesinin Tabelası Dikildi

Sanayi Sitesinin tabelası dikildi…
2015 yılında bir avuç insanın, hayalini kurarak yola çıktığı Küçük Sanayi sitesinin taşınması ile ilgili Menteşe ilçesindeki Akkaya Mahallesine geçtiğimiz günlerde tabela dikildi.
HABER MERKEZİ
2015 yılında bir avuç insanın, hayalini kurarak yola çıktığı Küçük Sanayi sitesinin taşınması ile ilgili Menteşe ilçesindeki Akkaya Mahallesine geçtiğimiz günlerde tabela dikildi.
2020 Aralık ayına kadar Toplu Konut İdaresine gidilerek protokol imzalanma aşamasına gelinmesi için çalışmaların sürdüğünü söyleyen S.S.Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Çay, “ Muğla Ticaret ve Sanayi Odamızın aracılığıyla başladığımız yeni Sanayi Sitemizin kurulmasına ilişkin geldiğimiz noktayı izah etmek isterim. Menteşe ilçemizdeki Akkaya Mahallesi içerisindeki 1/25000 ölçekli haritada alanın ‘Küçük Sanayi Sitesi alanı’ olarak işaretlenmesi sonrasında S.S. Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifini oluşturarak ortak kayıtlara başladık. Sanayi Sitesi inşaat alanının 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Uygulama İmar Planı 2018 yılı sonuna doğru kesinleşip, 2019 yılında yaptığımız Genel Kurul da ortaklarımızla gelinen noktayı paylaşmıştık. Muğla Büyük Şehir Belediyesi İmar İşleri Daire Başkanlığı ile Menteşe Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalarda revize edilmiş 1/5000 Nazım İmar Planı 2020 Temmuz ayının ilk haftasında yapılan Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinden olumlu geçerek askı süreci başlamış ve 10 Eylül 2020 tarihinde askı süreci tamamlanmıştır. Böylece 1/5000 Nazım İmar Planı revize edilmiş hali ile kesinleşmiştir. Tüm Dünyayı ve Ülkemizi de etkisi altına alan COVİD-19 Salgın hastalığı işlemlerimizi kısmen de olsa ötelemiş, ancak önce sağlık diyerek % 40 performans ile % 100 hizmet vermeye devam ettik. İşte bu doğrultuda 1/1000 Uygulama İmar Planının da Revize işlemleri sonuçlandırılmış olmasına rağmen bürokratik işlemler sürmektedir. Plan’ın Ekim ayı içerisinde yapılacak olan Menteşe Belediye Meclisinden geçirilerek Muğla Büyük Şehir Meclisine gideceği ve oradan da onaylanarak resmi askı sürecinin başlamasının takipçisi olacağız. Gerek 1/5000 ve gerekse 1/1000 Ölçekli planlarımız dahilinde şahıslara ait olan araziler için başlatılan 3194 Sayılı kanununun 18’nci madde uygulamasının altlığı olan çalışmalar Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılmış ve Muğla Büyük Şehir Belediye Başkanlığınca yaptırılacak 18’nci madde uygulamasının hızlı bir şekilde yapılması için yüklenici firma ile görüşme yaptık. Yılsonuna kadarda 18’nci madde uygulamasının bitirileceği tarafımıza bildirildi.
S.S Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesinin yapılacağı alanla ilgili çalışmalar elbette ki kolay değil. Ben ve Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımla bürokratik çalışmaları tamamlayıp, Muğla Büyük Şehir Belediye Başkanlığı ve TOKİ yetkililerince uygun görülen tabelayı inşaat sahamıza astık. Hayırlı olsun. 2021 yılı başında da TOKİ heyetiyle protokol yapmak için çalışmalarımızı hızlandıracağız” dedi.

DUYURU

KIYMETLİ ORTAKLARIMIZ;
17 NİSAN 2020 TARİH VE 31102 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 7244 SAYILI KANUNUN 2/D MADDESİ GEREĞİNCE;
GENEL KURULUMUZ 31 TEMMUZ 2020 TARİHİNE KADAR ERTELENMİŞTİR.
30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURULDA KABUL EDİLEN 400 TL AİDAT ÜCRETİ DEVAM ETMEKTEDİR.
30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLE CARİ HESAP EKSTRELERİ GÜNCELLENMİŞ, HESAP KONTROLLERİNİN YAPILMASI İÇİN TÜM ORTAKLARIMIZIN WEB SAYFAMIZI(www.atasanayi.org.tr) KENDİ ŞİFRELERİYLE GİREREK ZİYARET EDEBİLİRLER.
YÖNETİM KURULU

Önemli Duyuru

Resmî Gazete’nin 17/Nisan/2020 tarih ve 31102 sayılı sayısında yayımlanarak yürürlüğe konulan 7244 Sayılı Kanunun “Süre uzatımı, toplantı erteleme, uzaktan çalışma” ile ilgili 2 Maddesinin (d) bendi gereğince 24/04/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31/07/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, İlgili Bakan tarafından 3 aya kadar uzatılabilir.
Genel Kurul toplantımız “kanun gereği” 31 TEMMUZ 2020 tarihine kadar ertelenmiştir.
Tüm Ortaklarımıza önemle duyurulur.